GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-07-2020 15:09   Güncelleme : 21-07-2020 15:13

Kurul Bir Kez Daha Toplandı

Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Aziz Mercan başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, gıda üretim ve tedarik sürecinin korunmasında önemli role sahip mevsimlik tarım işçilerinin ilçemize gelişlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi, tarım işçileri ve hayvancılık faaliyetlerini kapsayan konular görüşüldü.

Kurul Bir Kez Daha Toplandı

Kovid-19 pandemi sürecinde tarımsal üretimin sürekliliği, gıda üretim ve tedarik sürecinin korunması açısından oldukça önemli fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde ve ilçemize gelişlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi, tarım işçileri ve hayvancılık faaliyetlerini kapsayan konular İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Kaymakam Aziz Mercan başkanlığında yeniden görüşüldü. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2020 tarih ve E.6202 sayılı yazıları gereği kurulan Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu Komisyon Kararları ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 17.04.2020 tarih ve E.268 sayılı yazısında belirtilen önlemler de değerlendirilerek bir takım kararlar alındı.

Seyahat belgesi

Alınan kararları kamuoyu ile paylaşan Kaymakam Aziz Mercan, “Çıkış ilinden seyahat edecek kişiler, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık kayıtlarından evde tedavi izolasyonunda bulunanların olup olmadığı kontrol edilecek. Kişi izolasyon sürecinde değil ise İlçe Sağlık Müdürlüğü uygun gördüğü sağlık tesisinde Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu ‘Ayaktan başvuran hastalar için olası kovid-19 vaka sorgulama kılavuzu’ kullanılarak ve ateş ölçümü yapılarak sağlık kontrolünden geçecek. Kovid-19 ile uyumlu semptomu veya ateşi olanların, seyahatine izin verilmeyecek, hastalık açısından değerlendirilmek üzere sağlık kuruluşuna maske takılarak başvurması sağlanacak. Sorun tespit edilmeyenlere ise seyahat onayı Valiliklerin belirleyeceği belge üzerinden verilecek” dedi.

Tedbirler alınacak

“İşçilerin seyahat sırasında kovid-19 hastalığından korunmak amaçlı uyması gereken kuralları içeren bilgilendirme yapılarak seyahat süresince maske takması sağlanacak” diyen, Mercan, “Seyahat sırasında ateş, öksürük, solunum sıkıntısı belirtisi gösteren olması durumunda kişi en son koltuğa alınarak sağlık kurumuna yönlendirilecek. Mevsimlik tarım işçileri, her iki İl Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile çıkış ilinden transit şekilde varış iline gidilmesi sağlanacak. İlçemize gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanlar, belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için de gerekli tedbirler alınacak” diye belirtti.

Hijyen şartları

İlçemizde kendi bölgesel ürün ve özelliklerini göz önünde bulundurularak İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda süreç yönetilecek” diyen Mercan, “İlçemizde uygun alt yapısı olan sağlıklı barınma koşulları sağlanacak, çadırlarda konaklama yapılması durumunda, en az 2 metre mesafe olacak şekilde çadırlar konumlandırılacak. Çadır alanlarının kişi başına en az 3 metre kare alan düşecek büyüklükte olması da zorunlu olacak. Yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamlar da oluşturulacak. İşçilerin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-banyo gibi kalıcı veya seyyar alanlar da oluşturulmalıdır. Gerekli hijyen şartları sağlanmalı, bu amaçla AFAD İl Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Düzenli denetim

Kaymakam Mercan, “Kişi sayısına bağlı olarak tuvalet kabini sayısı minimum 10 kişiye 1 tuvalet olacak şekilde planlanmalı, tuvaletler yerleşim alanının en az 30-50 metre uzağında olmalıdır. Duş sayısı ise 30 kişiye bir olacak şekilde düzenlenmelidir. Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir su temini sağlanmalı, su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunması, işveren tarafından temin edilmeli, katı ve evsel atıkların bertaraf ve çevre koşullarının denetlenmesi düzenli olarak yapılmalıdır. Çöplerle temasın en aza indirilmesi amacıyla belediye tarafından çöpler sık olarak toplanacak ve ortamın hijyen koşullarının arttırılması için destek sağlanacaktır. Konaklama ve çocuklar için oluşturulan alanlar ise düzenli olarak dezenfekte edilecektir” şeklinde belirtti.

Temsilci seçilecek

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerine özel önem verilecektir” diyen Mercan, “Kovid-19 hastalığının bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak işçilerin yerleştikleri çadır ve çalışma alanlarından başka bölgelere, illere ve ilçelere izinsiz geçiş yapmaları önlenmeli, çevrede yaşayanlar ile sosyal iletişimi kesilmeli, bu amaçla Emniyet/Jandarma kolluk kuvvetleri tarafından gerekli destek sağlanmalıdır” dedi. Mercan, “Sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı ve açık alanlarda maske takılmalıdır. Yeteri sayıda maske işveren tarafından temin edilecek. Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilmeli, bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin etmelidir” dedi.  

Listeler bildirilecek

Açıklamasına devam eden Mercan, “İşçilerin TC kimlik numaraları, geldikleri il bilgileri, nerede, ne kadar çalışacakları, aracılar veya iş grubu temsilcileri vasıtasıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirmeli, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilen listeler, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmelidir. Bu kişilerin seyahat izinleri ve sağlık durumu kontrolleri ilimiz kontrol noktalarında, kolluk kuvvetleri tarafından kontrol noktasının içinde bulunduğu ilçenin İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılmalıdır. Kontrolleri yapılan mevsimlik tarım işçilerinin listesi İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. Kovid-19 ile uyumlu semptom veya ateşi olan kişiler Karasu Devlet Hastanesi’ne yönlendirilecek, diğer yolcuların ise izolasyon alanları da takip edilecektir” diye belirtti.

Karantina uygulaması

Mercan, “İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kovid-19’da  korunma ve kontrol önlemleri ile el hijyeni hakkında işçilere bilgilendirme yapılmalı, bağışıklama, gebe takibi gibi rutin sağlık hizmetlerinin aksatılmamasına ve kayıtların yapılmasına dikkat edilmelidir. Olguların erken dönemde tespitine yönelik olarak 7-14 günlük periyotlarda işçilerin ateş ölçümleri ve kovid-19 ile uyumlu semptom sorgulamaları ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İlçe Sağlık Müdürlüğü iletişim bilgileri, tüm işçilere verilecek ve hastalık belirti ve bulgu çıktığında İlçe Sağlık Müdürlüğünün aranması sağlanacak. Vaka çıkan işçi kafilesinin son vakanın çıkmasından itibaren en az 10 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmemeli ve karantinada tutulacak” diyerek açıklamasını sonlandırdı.